13. Công cụ

Trong chức năng công cụ gồm những chức năng chính như bên dưới

  1. Nen hinh anh

  2. Deploy website

  3. Giai nen file (zip, rar, tar.gz, tgz)

  4. Kiem tra dung luong tung website

  5. Tim file/Thu muc dung luong lon

Last updated