Version v0.1.0 ( Feb 2, 2021 )

Phiên bản RC Hostvn Scripts cho Ubuntu (18.04, 20.04)

Đối với phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Ubuntu sẽ có những chức năng nổi bật như sau:

 • Cấu trúc lại một số phần của menu gọn hơn

 • Quản lý swap

 • Bật/tắt Remote Mysql

 • Hỗ trợ Nginx Fast CGI cache

 • Thêm ngôn ngữ Tiếng Anh (50%)

 • Thay FTP bằng SFTP

 • Cho phép kết nối CloudFlare DNS API giúp xác thực Let's Encrypt nhanh hơn

 • Cấu hình mật khẩu 2 lớp bảo vệ thư mục

 • Bật/Tắt edit plugins, theme trong wp-admin

 • Cấu hình Nginx Pagespeed (Minify HTML, Minify CSS, Combine CSS, Compress Image, convert image sang webp)

 • Chống Bruteforce vào Admin Tools

 • Cho phép thay đổi PHP Process Manager type từ Dynamic sang Ondemand và ngược lại

 • Cho phép tuỳ chỉnh vhost config, php config dễ dàng

 • Cài đặt sẵn supervisor (Quản lý Queue work cho Laravel)

 • Thêm vHost hỗ trợ Mangento 2, cs-cart

 • Tuỳ chỉnh sâu hơn các service (Nginx, php, MariaDB) và kernel nhằm tăng tính bảo mật cũng như hiệu suất.

 • Thay CSF Firewall bằng UFW + Fail2ban

 • Và nhiều thứ khác

Lưu ý: Đây là phiên bản RC không phải phiên bản Stable nên khó tránh khỏi các lỗi không mong muốn.

Last updated