Version 1.0.4.4 (Aug 22, 2020)

1. Quản lý tên miền

 • Thêm: Clone website (Tự động thay đổi tên miền trong DB nếu là wordpress)

 • Thêm: Thay đổi thông tin Database của website (Nếu không dùng DB được tạo sẵn khi add domain)

 • Thêm: Config SSL Let’s Encrypt cho Alias Domain

 • Thêm: Cấu hình Redirect domain

 • Thêm cakePHP khi tạo domain

2. Quản lý LEMP -> Quản lý Database

 • Thêm: Set Charset UTF-8 cho Mysql

 • Thêm: Import file sql, sql.gz3. Quản lý LEMP -> Quản lý PHP

 • Thêm: Cài đặt ionCube

4. Quản lý WordPress

 • Thay đổi lệnh tối ưu hình ảnh nhằm tối ưu ảnh tốt hơn

5. Thêm menu công cụ

 • Tối ưu hình ảnh cho mã nguồn không phải WordPress

 • Thêm chức năng deploy nhanh mã nguồn (Tự động thay đổi tên miền trong DB nếu là wordpress)

 • Thêm chức năng giải nén file zip, rar, tar.gz, tgz trong public_html

 • Kiểm tra dung lượng theo website

 • Tìm kiếm file và thư mục dung lượng lớn

6. Sửa lỗi

 • Thay đổi một số câu thông báo theo request của người dùng

 • Sửa lại một số chức năng cho hợp lý hơn theo request của người dùng

 • Sửa lỗi change port Admin Tool

 • Sửa lỗi Backup tự động lên Google Drive

 • Sửa một số lỗi nhỏ khác

Last updated