5. Quản lý CSF Firewall

Chức năng quản lý CSF giúp bạn chặn các địa chỉ ip mà bạn không muốn cho truy cập tới website của bạn một cách đơn giản, đây cũng là 1 tường lửa vô cùng hữu ích cho mọi người dùng, để sự dụng tính năng này bạn làm như sau, ở trên giao diện MENU chính lựa chọn số (5)

Tại giao diện của màn hình, bạn sẽ thấy các chức năng con bên trong chức năng chính của Quản lý CSF, gồm có các tính năng sau:

  1. Kiểm tra Block IP

  2. Block IP

  3. Gỡ block IP

  4. Gỡ block toàn bộ IP

  5. Allow IP

  6. Cấp quyền truy cập CSF GUI

  7. Restart CSF

  8. Tắt CSF

  9. Bật CSF

Đối với các chức năng phía trên đều đúng với cái tên của nó, tùy vào mục đích của bạn lựa chọn sao cho đúng với chức năng tương ứng với con số.

Last updated