12. Quản lý Cronjob

Chức năng Quản lý Cronjob cho phép bạn có thể cài đặt lịch tự động chạy các công việc mình theo một thời gian mà bạn muốn, để sử dụng chức năng này, bạn làm như sau:

Tại giao diện MENU chính, bạn lựa chọn số (12)

Sau đó trên màn hình sẽ xuất hiện các tính năng chính của chức năng, ở đây có 6 lựa chọn để bạn sử dụng bao gồm:

1. Kiểm tra các Cronjob trên VPS

Chức năng này sẽ giúp bạn kiểm tra được các Cronjob đang được cài đặt trên VPS

2. Tạo Cronjob auto renew Let’s Encrypt

Chức năng này sẽ tạo Cronjob tự động gia hạn ssl miễn phí mà bạn đã cài đặt trên VPS một cách tự động

3. Tạo Cronjob tự động backup tại VPS

Chức năng này sẽ tạo Cronjob tự động backup VPS và lưu tại Local

4. Tạo Cronjob tự động backup lên Google Drive

Chức năng này tạo Cronjob tự động backup dữ liệu sau đó sẽ đẩy lên Google Drive

5. Tạo Cronjob tùy chỉnh

Chức năng này cho phép tạo Cron tùy chỉnh theo ý của mình, bạn có thể tùy chọn để tạo ra các cron với các mục đích khác nhau

6. Xóa Cronjob

Chức năng này sẽ xóa các cron được cài đặt trên VPS của bạn một cách đơn giản.

Last updated