Version v1.0.5.0 (Nov 23, 2020)

  • Thêm chức năng di chuyển wp-config ra ngoài public

  • Thêm chức năng tạo mật khẩu 2 lớp cho wp-admin

  • Thay đổi mật khẩu mặc định cho dễ copy paste hơn

  • Backup database sẽ chuyển sang dạng nén tar.gz nhàm giảm dung lượng backup

  • Sửa lỗi view error log

  • Một số tình chỉnh nhỏ khác

Last updated