2. Quản lý SSL

Tính năng quản lý Let’s Encrypt giúp bạn có thể biến website từ http:// sang https:// miễn phí mà không mất bất kỳ một chi phí nào.

Để sử dụng tính năng này bạn có thể làm theo các bước sau, đầu tiên ở giao diện MENU chính. Bạn vào Quản lý SSL (2)

Tiếp sau đó là các chức năng của SSL Let’s Encrypt. gồm có

  1. SSL Let’s Encrypt

  2. SSL trả phí

Ở đây trường hợp bạn muốn dùng SSL miễn phí thì lựa chọn số (1)

Tiếp đó là các chức năng như:

  1. Thêm Let’s Encrypt

  2. Kiểm tra thời hạn

  3. Gỡ bỏ Let’s Encypt

Nếu bạn muốn cài SSL miễn phí cho website mới của bạn, thì bạn lựa chọn số (1)

Khi đó sẽ hiện ra màn hình các tên miền có trên VPS, bạn muốn cài cho tên miền nào thì chỉ việc lựa chọn số tương ứng với tên miền đó. như vậy là xong

2. Kiểm tra thời hạn

Với chức năng này, bạn có thể kiểm tra được thời hạn còn lại của SSL miễn phí mà bạn đã cài đặt trước đó, trong bảng quản lý bạn chọn số (2) để đi tới chức năng kiểm tra thời hạn

Lúc này trên màn hình cũng sẽ hiện ra các tên miền có trong VPS, bạn chỉ việc lựa chọn số tương ứng với tên miền để kiểm tra thời hạn SSL của tên miền đó.

3. Gỡ bỏ Let’s Encrypt

Tính năng gỡ bỏ SSL sẽ giúp bạn gỡ ssl ra khỏi tên miền của mình, để dùng chức năng này trên giao diện màn hình bạn chọn số (3)

Khi đó trên màn hình sẽ hiện ra danh sách tên miền để bạn có thể lựa chọn và gỡ bỏ, bạn chọn số tương ứng với tên miền cần gỡ bỏ là được

Last updated