4. Quản lý LEMP

Chức năng Quản lý LEMP cho phép bạn có thể dễ dàng quản lý được các dịch vụ mà mình đã cài đặt trên VPS. Để sử dụng chức năng này, trên giao diện MENU chính, bạn chọn số (4)

Khi đó trên màn hình sẽ hiện ra các chức năng tương ứng.

1. Quản lý Nginx

ở chức năng này thì sẽ có những lựa chọn như hình bên dưới, gồm có: khởi động lại nginx, kiểm tra cấu hình nginx có bị lỗi hay không và cập nhật Nginx lên bản mới nhất

2. Quản lý PHP

Chức năng quản lý PHP gồm có những tính năng sau:

 1. Kiểm tra phiên bản PHP mặc định

 2. Kiểm tra phiên bản PHP 2

 3. Cập nhật phiên bản PHP

 4. Khởi động lại PHP

 5. Cấu hình thông số PHP

 6. Thay đổi phiên bản PHP

 7. Cài đặt phiên bản PHP thứ 2

Với 7 chức năng trên tùy vào nhu cầu và múc đích của bạn, bạn có thể lựa chọn các con số tương ứng

3. Quản lý Database

Với chức năng quản lý database sẽ gồm có những tính năng sau:

 1. Danh sách Database

 2. Tạo Database

 3. Đổi mật khẩu Db User

 4. Xóa Database

 5. Backup Database

 6. Khôi phục Database

 7. Xóa backup Database

 8. Khởi động lại MariaDB

 9. Tắt MariaDB

 10. Bật MariaDB

Với các tính năng tương ứng với các số tùy vào mục đích bạn có thể lựa chọn với số tương ứng

4. Quản lý FTP

Chức năng quản lý FTP gồm những tính năng cơ bản như sau:

 1. Tạo user FTP

 2. Đổi mật khẩu FTP

 3. Xóa User FTP

 4. Đổi Port FTP

5. Quản lý Log

Với chức năng quản lý Log gồm có các tính năng như sau:

 1. Xem log Nginx

 2. Xem log PHP

 3. Xem log MariaDB

 4. Xem theo tên miền

Đối với từng nhu cầu của bạn mà lựa chọn với số tương ứng

Last updated