Version v1.0.5.3 (Dec 9, 2020)

  • Thay đổi PHP-FPM config tránh hiện tượng full Ram

  • Sửa lỗi cài đặt clamAV

  • Sửa lỗi Bật/Tắt Opcache

  • Thêm tuỳ chọn Tạo/Không tạo database khi thêm tên miền

  • Sửa lỗi deploy website

Last updated