Version 1.0.3 (July 28, 2020)

  • Để update chọn menu 10 – 8

  • Thêm Menu quản lý Opcache ( 3 – 3)

  • Thêm tính năng Bật/Tắt WP-CRON chuyển sang dùng cronjob giúp tăng tốc độ website (7 – 7 – 8)

  • Fix lỗi cài đặt MariaDB trên centOS 8– Fix lỗi FTP

  • Sửa lỗi thay đổi phiên bản PHP

  • Sắp xếp lại Menu WordPress chuẩn bị cho loạt tính năng mới

  • Bật/Tắt WordPress Cron thay bằng Cronjob của VPS nhằm tăng tốc độ cho website.

Last updated