1. Quản lý tên miền

Tính năng quản lý tên miền cho phép bạn thêm tên miền mới vào VPS một cách dễ dàng, không cần phải cấu hình vhost nhiều dòng, mọi thứ đều tự động. Việc xóa domain cũng rất đơn giản.

1. Danh sách Domain

Hiển thị tất cả tên miền đang có trên VPS bạn vào menu HOSTVN chọn: Quản lý tên miền (1) > Danh sách tên miền (1)

Khi đó tất cả các tên miền sẽ được hiện ra như hình phía dưới

2. Thêm tên miền

Để thêm tên miền mới trong HOSTVN bạn vào menu HOSTVN chọn module Quản lý tên miền (1) > Thêm tên miền (2) > Nhập tên miền của bạn > Enter

HOSTVN sẽ hỏi bạn muốn dùng phiên bản PHP nào? bạn sẽ lựa chọn phiên bản PHP tương ứng bằng cách chọn phím số (1) hoặc (2)

Tiếp theo đó HOSTVN sẽ hỏi bạn muốn cài đặt mã nguồn nào, bạn có thể cài đặt mã nguồn 1 cách tự động bằng cách lựa chọn phím số tương ứng.

Nếu muốn chỉ thêm tên miền mà không muốn cài đặt mã nguồn nào cả thì bạn lựa chọn số (14)

Sau khi bạn lựa chọn xong hết trên màn hình sẽ hiện đầy đủ các thông tin cần thiết để bạn có thể bắt đầu việc thiết kế website, bạn cần lưu giữ lại tất cả các thông tin này.

3. Xóa tên miền

Để xóa tên miền, bạn vào menu HOSTVN chọn Quản lý tên miền (1) > Xóa tên miền (3)

Màn hình sẽ hiện ra danh sách các tên miền đang có trong VPS, bạn muốn xóa tên miền nào chỉ việc chọn vào số tương ứng trước tên miền.

VÍ DỤ: ở đây mình muốn xóa tên miền giapvv.com, mình sẽ tiến hành chọn số (1)

Khi này màn hình sẽ hỏi lại bạn có chắc chắn muốn xóa tên miền này không, có 3 lựa chọn cho bạn, ở đây mình vẫn muốn xóa nên mình sẽ chọn số (1)

Tiếp đó hệ thống lại hỏi bạn có muốn xóa database luôn không, nếu muốn xóa cả Database thì bạn chọn số (1)

Sau đó màn hình sẽ hiện ra thông báo xóa thành công tên miền như trên hình là được.

Last updated