11. Xem thông tin tài khoản

Để sử dụng tính năng Xem thông tin tài khoản. bạn làm theo các bước sau:

Trên giao diện MENU chính bạn lựa chọn số (11) khi đó các chức năng của tính năng sẽ được hiện ra

Với 4 tính năng chính bao gồm:

  1. Thông tin đăng nhập Admin Tool

  2. Thông tin đăng nhập phpMyAdmin

  3. Kiểm tra SSH Port

  4. Thông tin theo website

Tùy vào mục đích của bạn mà lựa chọn con số cho phù hợp với yêu cầu của mình.

Last updated